Washington Whispers 9-10-08

Staff Writer
Washington Times-Reporter

This Week's Birthdays

• Father Joseph Donton turns 43 Thursday.

• Patricia Crawford celebrates her birthday Thursday.

• Michelle Crumrine celebrates her birthday Friday.

• Erick Blakenship celebrates his birthday Friday.

• Makayla Behm turns 4 Saturday.

• Jake Magnuson celebrates his birthday Sunday.